BÅFU

Botsmark Åkullsjöbygdens Framtid och Utveckling

VÄXTKRAFT FRÅN VINDENHögalidens/Lobergets Vindkraftsparker

HÖGALIDENS VINDKRAFTSPARK – BAKGRUND

BÅFU är en ekonomisk förening som bildades i samband med att vindkraftsprojekteringen inleddes i området mellan Botsmark och Åkullsjön. Föreningens syfte är att främja och bevaka bygdens utveckling, samt aktivt verka för att samhällsfunktioner, myndigheters agerande och beslut sammanfaller med bygdens och invånarnas intressen med avseende på en hållbar utveckling för bygden och dess fortbestånd.

Högaliden Vindkraft AB har erhållit miljötillstånd och uppför Högaliden vindpark om maximalt 25 vindkraftverk. European Wind Farms Sverige AB, avser att uppföra en vindkraftanläggning vid Botsmark i Umeå kommun, bestående av högst 19 vindkraftverk. EWFS har för detta ändamål ansökt om tillstånd enligt miljöbalken. Bolagen önskar att vindbygdsmedel (medan kallad Bygdepeng) ska utgå för att gynna trivsel och utveckling i bygden kring Högaliden vindpark

Mot bakgrund av detta anser vindkraftsexploatörerna att BÅFU är en god representant för bygden kring vindparken och kan ansvara för och administrera fördelning av Bygdepeng.

Så fungerar vindkraft

När man utvinner energi från vinden får man vindkraft. Vindkraft är en förnybar energikälla då den utvinns ur en källa som naturligt förnyas. Det kommer alltid att blåsa – mer eller mindre.

Vindkraftverk drivs indirekt av solen. Solens strålar ger olika temperaturer på olika platser i världen och temperaturskillnaderna skapar olika lufttryck som sätter luften i rörelse. Det börjar med andra ord blåsa och vindenergi kan skapas.

Från vindkraft till energi

Vinden får rotorbladen på vindkraftverket att snurra. Rotorbladen driver en generator där rörelseenergin omvandlas till el. Generatorn och annan känslig utrustning sitter skyddat i maskinhuset, i den så kallade nacellen, högst uppe i vindkraftverkets torn.

Genom att placera vindkraftverk i områden med mycket vind kan vi dra nytta av vindens rörelseenergi och omvandla den till elektricitet.

Bäst effekt vid lagom vindar

För att bladen ska börja snurra måste det blåsa minst fyra sekundmeter. Börjar det blåsa för mycket – mer än 25 sekundmeter – stängs vindkraftverken ner av säkerhetsskäl och för att förhindra slitage. Bäst är det vid ungefär 13 sekundmeter, då har vindkraftverket sin maxkapacitet.

Riktigt höga vindhastigheter förekommer sällan i Sverige och det är inte lönsamt att bygga kraftverk för högre vindstyrkor. Dagens vindkraftverk är dock byggda så att de kan stå emot riktigt kraftiga vindar, upp emot 70 sekundmeter. Vindstyrkor ökar ju högre upp i luften man kommer. Därför placeras turbinbladen i kraftverken på minst 100 meter höga torn.

De nya vindkraftverken har större och effektivare turbiner som genererar mer elektricitet.